Anasayfa ? Hakkımızda

Mevzuatlar doğrultusunda kuruluşların Yasal yükümlüklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, İdari ve Hukuki Ceza yaptırımlarını ortadan kaldırmak, değişen ve artan ihtiyaçlarına yönelik işletmelere en etkin çözüm yollarını bularak gelişimlerine destek vermek ve çözümün bir parçası olmaktır. Bu bağlamda tüm çevresel değerlerin korunmasını ilke alarak mühendislik, proje ve danışmanlık hizmetlerini yürütmekteyiz.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında;

·       Çevre İzin ve Lisansına tabi işletmeler (Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerindeki faaliyetler)

·       Çevre İzni ve Lisansına tabi olmayan işletmeler(Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında olmayan faaliyetler)

·       Ölçüm ve laboratuvar hizmetleri,

Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Yönetmeliği kapsamında;

·       ÇED Belgesi (Yönetmeliğin Ek-1 listesindeki faaliyetler)

·       ÇED Gerekli Değildir Belgesi - PTD (Yönetmeliğin Ek-2 listesindeki faaliyetler)

·       ÇED Kapsam Dışı Belgesi (ÇED yönetmelik ekleri kapsamında olmayan faaliyetler)

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında;

·       Atık Yönetim Planı,

·       Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Beyanları,

·       Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm / Kazanım Faaliyetleri,

 

ICA Çevre ve Enerji Danışmanlık Mühendislik LTD. ŞTİ.  olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlığı kuruluşu olup, alanında uzman profesyonel mühendis kadromuz ile daima sizlerin yanındayız.

Ek olarak;

·       Kimyasal Envanter, SEVESO Beyanlarının Planlanması,

·       ISO 14001 – Çevre Yönetim Sisteminin Uygulanması,

·       GSM Çalışma İzninin Alınması,

·       Yatırım ve Yönetim Uzmanlığı,

Konularında da kaliteli ve sistematik hizmet anlayışıyla müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmekten onur duyarız.


İyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,


ICA Çevre ve Enerji Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti. Çevre İzin Lisans Yönetmelik Kapsam Dışı Çevresel Etki Değerlendirme ÇED PTD Atık Yönetim Planı Ambalaj Beyan Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Kazanım Bertaraf İski Desarj Görüş Baca Emisyon Ölçüm Laboratuvar ISO 14001 Sistem Yatırım Danışmanlık Mühendislik Uzmanlık ICA ICA ICA ICA ICA    ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA 

Kimpa Yazılım