Anasayfa ? Hakkımızda ? MisyonumuzMİSYONUMUZ ;

Mevzuatlar doğrultusunda kuruluşların Yasal yükümlüklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, İdari ve Hukuki Ceza yaptırımlarını ortadan kaldırmak,değişen ve artan ihtiyaçlarına yönelik işletmelere en etkin çözüm yollarını bularak gelişimlerine destek vermek ve çözümün bir parçası olmaktir. 

Amacımız sürdürülebilir çevre bilinciyle gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek nesilin çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin korunmasını ilke alarak mühendislik, proje ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektir.

Saygılarımızla;

 

ICA Çevre ve Enerji Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti. Çevre İzin Lisans Yönetmelik Kapsam Dışı Çevresel Etki Değerlendirme ÇED PTD Atık Yönetim Planı Ambalaj Beyan Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Kazanım Bertaraf İski Desarj Görüş Baca Emisyon Ölçüm Laboratuvar ISO 14001 Sistem Yatırım Danışmanlık Mühendislik Uzmanlık ICA ICA ICA ICA ICA  ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA 

Kimpa Yazılım