Anasayfa ? Danışmanlık ? Çevre Danışmanlık


ÇEVRE DANIŞMANLIK ;

Çevre Danışmanlık Hizmeti; Çevre İzin ve Lisan Yönetmeliği Ek:1 ve Ek:2 listesinde yer alan işletmeler faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izne ve denetime tâbidir. Bu kapsamda kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi aylık incelemeler yapan ve yıllık iç tetkik programları düzenleyen, işletme adına çevre izin ve lisans belgelerine başvuran, başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporları hazırlayan bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının sunduğu hizmettir.
 

Çevre Danışmanlık Firmasının Görevleri ;

- Öncelikle işletmenizin çevre izin ve lisans işlemlerini yapmak için firmamız ile işletmeniz arasında yıllık sözleşme yapılacaktır ve bu sözleşme bakanlığa bildirilecektir.

-İşletmenizde görevlendireceğimiz çevre görevlimiz Ek:1 listesine göre ayda iki tam gün, Ek:2 listesine göre ayda bir tam gün çalışarak tetkik yapacaktır.

- Tetkik sonuçlarını sizinle paylaşacak, eksiklikleri ve bu doğrultuda yasal mevzuata uygun yapılması gerekenleri size bildirecektir.

- Firmamız işletmeniz için gerekli olan izin ve lisans başvuru dosyasını, bilgi, belge ve raporlarını hazırlayacaktır.

- Firmamız tarafından işletmenizden istenecek bilgi, belge ve raporlar eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yapılarak değerlendirilecek ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğu ve doğruluğu sağlanacaktır.

- Firmamız tarafından işletmeniz adına, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlığa sunulması gerekli işlemler hakkında çevrimiçi yazışmalar ve görüşmeler yapılacaktır.

- Firmamız tarafından işletmenizde gerekli çevre yönetimi faaliyetleri koordine edilecektir.

- Firmamız işletmeniz için gerekli olan izin ve lisans başvuru dosyasını, bilgi, belge ve raporlarını hazırlayacaktır. 


ICA Çevre ve Enerji Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti. Çevre İzin Lisans Yönetmelik Kapsam Dışı Çevresel Etki Değerlendirme ÇED PTD Atık Yönetim Planı Ambalaj Beyan Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Kazanım Bertaraf İski Desarj Görüş Baca Emisyon Ölçüm Laboratuvar ISO 14001 Sistem Yatırım Danışmanlık Mühendislik Uzmanlık ICA ICA ICA ICA ICA   ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA 


Kimpa Yazılım