Anasayfa ? Danışmanlık ? Çevre İzin Lisans


ÇEVRE İZİN VE LİSANS ;

10/09/2014 tarihli ve 29115 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin Lisans Yönetmeliği gereği Çevreyi etkileyen alanlarda faaliyet gösteren tesislerin alması gereken izin ve lisansları önceki gibi ayrı ayrı değil, artık tek kalemde ve elektronik ortamda alacaklardır.


Yeni sistemde işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren almak zorunda oldukları çeşitli izin ve lisansların başvuruları tek bir noktadan yapılacak, bu başvurular yetkili otorite tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanacak.

Yönetmelik gereği, işletmelerin yapacakları başvurular ile aylık, yıllık izleme ve değerlendirme sürecini işletmeler adına bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Yetkili Çevre Danışmanlık firmaları yapacak. Bunun haricinde İşletme dilerse bünyesinde çevre görevlisi istihdam ederek, dilerse de çevre yönetim birimi kurarak çevre izinlerine başvuru yapabilecektir.

Firmamız İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Yönetmelik uygulamaları gereği ; İzin süresi dolan işletmeler Çevre İzin ve Lisanslarını alırken başvurularını çevre yönetim birimi, çevre görevlisi veya Yetkili Danışmanlık Firmalarında çalışan çevre görevlileri vasıtasıyla yapabileceklerdir.


ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI HANGİLERİDİR?

İşletmeler faaliyet alanlarına göre aşağıdaki izin ve lisans başlıklarından bir veya birden fazlasını tek bir belge altında alacaktır.

Çevre İzinleri

Emisyon İzni, Atıksu Deşarj İzni, Gürültü İzni, Tehlikeli madde İzni, Derin Deniz Deşarjı İzni

Çevre İzin ve Lisanları

Geri Kazanım Lisansı, Bertaraf Lisansı, Ara Depolama Lisansı, İşletme Lisansı, Arındırma Lisansı


ÇEVRE İZNİ VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANSINA TABİ İŞLETMELER HANGİLERİDİR?

29.04.2009 tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 27214 Çevre İzin Lisans Yönetmeliğine göre Çevre İzin / Çevre İzin ve Lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerini göre iki kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan ilki, çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 listesinde yer alanlar), diğeri ise ?çevreye kirletici etkisi olan işletmelerdir ( Ek-2 listesinde yer alanlar). Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin çevre izni/çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

Çevre İzin Lisans Yönetmeliğine Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almaları zorunludur.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir Çevre Görevlisi istihdam etmek ya da İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadırlar.


ÇEVRE İZİN VE LİSANSI İŞLEMLERİNİ YAPMAYA KİMLER YETKİLİDİR?

Mevzuata göre işletmenizin izin konusu ile alakalı tüm işlemlerini artık siz değil, sizin adınıza İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesine sahip firmalar veya bünyenizde daimi istihdam edeceğiniz bakanlık tarafından sertifika verilmiş çevre görevlileri yapacak ve takip edecektir. Artık izin ve lisans konuları ile alakalı İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firması veya Çevre Görevlisi dışında bakanlığa veya taşra teşkilatlarına kimse başvuru yapamayacaktır.

Çevre İzin Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelere Çevre İzin ve/veya Çevre İzin ve Lisansı alınması alanında hizmet sunmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından firmamız yetkilendirilmiştir. Siz değerli müşterilerimize bu alanda uzman kadromuzla hizmet sunmaktayız.


ÇEVRE İZİN VE ÇEVRE İZİN LİSANSI AŞAMALARI

Çevre izni ve Çevre izin ve Lisans işlemleri 3 etapta gerçekleştirilir, birinci etap da hangi izin alanına başvurulacak ise o alan ile ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden uygunluk yazısı alınır. İkinci etap da ortak belgeler ve izin konusu ile ilgili belgeler ile Geçici Faaliyet Belgesi için başvurulur. Üçüncü ve son etap da ise izin konusu ile ilgili ölçüm raporları teslim edilir.

1.Aşama Uygunluk Yazısı
Öncelikle ilgili merciye başvuru yapılarak izin konusu ila alakalı uygunluk yazısı alınır.


2.Aşama Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)

Geçici Faaliyet Belgesinin alınması için yetkili merci tarafından istenen belge, bilgi, doküman ve raporlar hazırlanır, daha sonra işletmenin izin ve lisans başvurusuna göre geçici faaliyet belgesini almak için e-başvuru yapılır.

Firmamız tarafından yapılacak olan e?başvuru dosyası 30 gün içerisinde ilgili merci tarafından değerlendirilir ve başvuru olumlu bulunduğunda 1 yıl geçerli olan Geçici Faaliyet Belgesi işletmeye verilir.


3.Aşama Çevre İzni / Çevre İzin ve Lisans Belgesi

İşletmenize yetkili mercii tarafından Geçici Faaliyet Belgesi verildikten sonra, 6 ay içerisinde Geçici Faaliyet Belgesini Çevre İzni/ Çevre İzni ve Lisansına çevirme zorunluluğu bulunmaktadır. Verilen 6 aylık süre içerisinde başvuru yapmayan işletmelerin belgesi iptal edilecek ve 6 ay boyunca müracaatta bulunamayacaklardır. Çevre İzni Belgesi veya Çevre İzni ve Lisans belgesi 5 yıl geçerlidir.


ICA Çevre ve Enerji Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti. Çevre İzin Lisans Yönetmelik Kapsam Dışı Çevresel Etki Değerlendirme ÇED PTD Atık Yönetim Planı Ambalaj Beyan Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Kazanım Bertaraf İski Desarj Görüş Baca Emisyon Ölçüm Laboratuvar ISO 14001 Sistem Yatırım Danışmanlık Mühendislik Uzmanlık ICA ICA ICA ICA ICA  ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA 

Kimpa Yazılım