Anasayfa ? Danışmanlık ? Gayri Sıhhi Müessese (GSM) Ruhsatı


GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATI (GSM) ;

GSM (Gayri Sıhhi Müessese):Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlardır. 


Gayrisıhhi Müesseseler Birinci Sınıf, İkinci Sınıf ve Üçüncü Sınıf olmak üzere üç bölüme ayrılır.

 

1.SINIF GSM

2. SINIF GSM

3.SINIF GSM

Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır.

 

Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, kurulca önerilip yetkili makamca uygun görülecek bir yerde olması gereken gayri sıhhi müesseselerdir.

Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken gayri sıhhi müesseselerdir.

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir

 

İlçe belediyeleri tarafından verilir.

 

İlçe belediyeleri tarafından verilir.

 

1.SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 

2.SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

3.SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 

1.SINIF GSM Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler TIKLAYINIZ

1.SINIF GSM Yer Seçim ve Tesis Kurma İzni İçin Belgeler TIKLAYINIZ

1.SINIF GSM?lerin Ruhsat Devrinde İstenen Belgeler TIKLAYINIZ

Maden İşletmeleri ve Taşocaklarında Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler TIKLAYINIZ

Akaryakıt İstasyonlarından Ruhsat Başvurusu İçin İstenilen Belgeler TIKLAYINIZ

Akaryakıt ve LPG İstasyonlarından Ruhsat Başvurusu İçin İstenilen Belgeler TIKLAYINIZ

Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Devrinde İstenen Belgeler TIKLAYINIZ

 

GSM Ruhsatı Başvuru Formu TIKLAYINIZ

DKKR/GSMR Görüşü Formu TIKLAYINIZ

Sıhhı İşyeri Ruhsatı Başvuru Formu TIKLAYINIZ

Motor ve Techizat Beyannamesi TIKLAYINIZ

Sorumlu Yönetici Sözleşmesi Örneği TIKLAYINIZ

 

ICA Çevre ve Enerji Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti. Çevre İzin Lisans Yönetmelik Kapsam Dışı Çevresel Etki Değerlendirme ÇED PTD Atık Yönetim Planı Ambalaj Beyan Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Kazanım Bertaraf İski Desarj Görüş Baca Emisyon Ölçüm Laboratuvar ISO 14001 Sistem Yatırım Danışmanlık Mühendislik Uzmanlık ICA ICA ICA ICA ICA  ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA 

Kimpa Yazılım