Anasayfa ? Laboratuvar ? Atık Yağ Analizi


Atık Yağ;

Sanayi kuruluşlarının hertürlü mekanik ekipmanlarında kullanılan yağlar kullanıldıktan sonra çeşitli sebeplerle kirlenebilir. Bu kirlenmeler korozyon, aşınma, ısınma-soğuma veya diğer kirleticiler ile teması sonrası oluşabilir.

 

Firmalar ?Atık Yağ? olarak tabir edebileceğimiz atık çıkışlarını çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirmelidirler. Bu çerçevede sanayi kuruluşları ve diğer tüm atık yağ üreticisi konumundaki muhataplar, Çevre Orman Bakanlığı?nın yürürlülükte olan 30.07.2008 tarih 26952 nolu Resmi Gazetede yayınlanmış "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"ne göre işlem görürler.

 

Yönetmeliğe göre atık yağlar yönetmeliğin EK-1 kısmındaki analizlere göre sınıflandırılır. Kategori belirlenen yağlar Lisanslı firmalar vasıtasıyla bertaraf edilir.

 

EK-1 Analiz Parametreleri

Kirleticiler

Müsade Edilen Sınır Değerleri

(I.Kategori Atık Yağ)

Müsade Edilen Sınır Değerleri

(II.Kategori Atık Yağ)

Müsade Edilen Sınır Değerleri

(III.Kategori Atık Yağ)

Arsenik

< 5 ppm

Max.5 ppm

>5 ppm

Kadmiyum

< 2 ppm

Max.2 ppm

>2 ppm

Krom

< 10 ppm

Max.10 ppm

>10 ppm

Klorür

Max. 200 ppm

Max.2000 ppm

>2000 ppm

Kurşun

< 100 ppm

Max.100 ppm

>100 ppm

Toplam Halojenler

Max. 200 ppm

Max. 2000 ppm

>2000 ppm

Poliklorlubifeniller (PCB)(1)

 

Max.10 ppm

 

Max.50 ppm

 

>50 ppm

 

 

 

 

Parlama Noktası

Min.38 C

Min.38 C

-

 


ICA Çevre ve Enerji Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti. Çevre İzin Lisans Yönetmelik Kapsam Dışı Çevresel Etki Değerlendirme ÇED PTD Atık Yönetim Planı Ambalaj Beyan Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Kazanım Bertaraf İski Desarj Görüş Baca Emisyon Ölçüm Laboratuvar ISO 14001 Sistem Yatırım Danışmanlık Mühendislik Uzmanlık ICA ICA ICA ICA ICA   ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA 

Kimpa Yazılım