Anasayfa ? Laboratuvar ? Arıtma Çamuru - Proses Atıkları Analizi - Toprak Analizi


Atık Çamur ve Toprak Analizleri;

Arıtma Çamuru Analizi

As (Arsenik)

Ba (Baryum)

Cd (Kadmiyum)

Cr toplam (Krom Toplam)

Cu (Bakır)

Hg (Civa)

Mo (Molibden)

Ni (Nikel)

Pb (Kurşun)

Sb (Antimon)

Se (Selenyum)

Zn (Çinko)

Klorür Florür

Sülfat

DOC (Çözünmüş Organik karbon)

TDS ( Toplam çözünen katı)

Fenol indeksi

Proses Atıkları Analizi

Toprak AnalizleriICA Çevre ve Enerji Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti. Çevre İzin Lisans Yönetmelik Kapsam Dışı Çevresel Etki Değerlendirme ÇED PTD Atık Yönetim Planı Ambalaj Beyan Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Kazanım Bertaraf İski Desarj Görüş Baca Emisyon Ölçüm Laboratuvar ISO 14001 Sistem Yatırım Danışmanlık Mühendislik Uzmanlık ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA

Kimpa Yazılım