Anasayfa ? Danışmanlık ? İş Sağlığı ve Güvenliği


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ;

22.5.2003 kabul tarihi ile 10.06.2003 tarihli 25134 sayılı resmi gazete de 4857 sayılı İş Kanunu yayınlanmıştır. Bu kanun gereğince çalışan sayısına, yapılan işin niteliğine ve firmanın faaliyet konusuna bakılmaksızın tüm personele Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim verilmesi zorunlu kılınmıştır.

Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 27.11.2010 ve 27768 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerleri ile eğitim kurumlarını da kapsayacak şekilde İş Güvenliği Uzmanı bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

 

İSG Danışmanlığı Kapsamındaki Hizmetlerimiz;

1. Temel İSG Eğitimlerinin Verilmesİ; İçerik İçin  TIKLAYINIZ

2. İSG Kurul Eğitimlerinin Verilmesi; İçerik İçin   TIKLAYINIZ

3. Kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin ilgili mevzuatlara uygunluğunun denetlenmesi

4. Alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilerek raporlanması

5. Risk Analizlerinin yapılması

6. Acil Durum Eylem Planlarının yapılması  
Kimpa Yazılım