Anasayfa ? Danışmanlık ? Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı

DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI (DKKR) ;

Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Bağlı olduğu Şube Müdürlüğünden alınmış Kanal Katılım bedellerinin ödendiğine dair belge.

Arıtma tesisi olanlar için mes'ul Mühendis sözleşmesi ve/veya 4 aylık çalışma belgesi.

AAB borcunun olmadığını gösterir belge (ilgili Ruhsat Müdürlüklerince verilecektir).

Vergi sicil numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi.

Binaya ait yapı ruhsatı veya iskan belgesi (içme suyu havzasında faaliyet gösteren firmalar için)

Tapu fotokopisi ve adres bilgileri (içme suyu havzasında faaliyet gösteren firmalar için)

DKKR Başvuru Formu TIKLAYINIZ


ICA Çevre ve Enerji Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti. Çevre İzin Lisans Yönetmelik Kapsam Dışı Çevresel Etki Değerlendirme ÇED PTD Atık Yönetim Planı Ambalaj Beyan Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Kazanım Bertaraf İski Desarj Görüş Baca Emisyon Ölçüm Laboratuvar ISO 14001 Sistem Yatırım Danışmanlık Mühendislik Uzmanlık ICA ICA ICA ICA ICA  ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA 

Kimpa Yazılım